POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • I. Dane osobowe.
  • 1. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza zamawiania online, korespondencji z Portalem oraz inne dane osobowe zebrane przez Portal są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody i wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
  • 2. Administratorem danych osobowych jest FLOW FOOD SP. Z O.O , ul. Wólczańska 128/134 , 90-527 Łódź, NIP 7282765986 Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
  • 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
  • 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia. Takie działanie jest niezbędne dla właściwego wykonania umowy w przedmiocie dostawy posiłków.
  • 5. Administrator może za dodatkową zgodą Użytkownika przetwarzać jego dane osobowe w celach: statystycznych, marketingowych, wysyłania informacji handlowych na podane przez Użytkownika adresy e-mail lub numer telefonu.
 • II. Pliki cookies.
  • 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika. Informacja ta może być odczytana przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem z danego komputera lub innego urządzenia. Serwis stosuje pliki cookies w następujących celach: utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego na swoje Konto, identyfikacji urządzenia Użytkownika w sposób potrzebny dla uproszczenia lub umorzenia operacji dokonywanych przez Użytkownika.
  • 2. Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia Użytkownika oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych usług Serwisu lub uniemożliwienie korzystania z niego. Serwis informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.
 • III. Inne
  • 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@tlustaoliwa.pl