Regulamin Tłusta Oliwa

 • 1. Dane Firmy
  Właścicielem i operatorem witryny internetowej tlustaoliwa.pl jest FLOW FOOD SP. Z O.O ul. WÓLCZAŃSKA 128/134, NIP: 728 276 59 86
 • 2. Zasady Świadczenia Usług
  • 1. Tłusta Oliwa umożliwia składanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej tlustaoliwa.pl, zawierającej propozycje pizzy oraz napojów.
  • 2. W celu prawidłowego korzystania z serwisu Użytkownik powinien posiadać:
   • a. dostęp do Internetu,
   • b. włączoną obsługę plików cookies,
   • c. aktywny adres e-mail
   • d. numer telefonu
  • 3. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.
 • 3. Oferta
  • 1. Przedmiotem zamówień są produkty oferowane przez Tłustą Oliwę za pośrednictwem serwisu.
  • 2. Prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.
  • 3. Firma określa obszar, w ramach którego zamówienie może zostać zrealizowane. Jeżeli Użytkownik wskaże jako miejsce dostawy zamówienia adres znajdujący się poza określonym przez stronę obszarem, zostanie poinformowany, że realizacja zamówienia nie jest możliwa.
  • 4. Ceny zawarte w cennikach restauracji podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
  • 5. Złożenie zmówienia w serwisie internetowym tlustaoliwa.pl polega na:
   • a. wybraniu rodzaju produktu z ewentualnymi dodatkami, formy płatności oraz formy realizacji zamówienia.
   • b. wypełnieniu formularza realizacji zamówienia poprzez podanie danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia: imię, nazwisko, telefon, adres e – mail i w przypadku zamówień z dostawą – adres dostawy.
  • 6. Złożenie zamówienia przez stronę internetową serwisu następuje w wyniku wysłania zamówienia, które następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego elementów oraz naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Użytkownik ma możliwość edycji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach serwisu.
  • 7. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny serwisu wraz z koniecznymi do realizacji zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do siedziby firmy.
  • 8. Po otrzymaniu przez Użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie serwisu oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika między Użytkownikiem a firmą Flow Food Sp. z o.o. zostaje zawarta umowa sprzedaży produktu. Realizacja zamówienia dokonywana jest niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia online.
  • 9. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających przyjęcie zamówienia i jego realizację, firma skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w celu:
   • a. ustalenia sposobu realizacji umowy sprzedaży produktu lub
   • b. złożenia Użytkownikowi oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z nim umowy sprzedaży produktu lub
   • c. przyjęcia od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z firmą umowy sprzedaży produktu.
  • 10. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji, Tłusta Oliwa zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.
 • 4. Sposób i formy płatności
  • 1. Płatności za zamówione produkty można dokonać:
   • a. gotówką lub kartą płatniczą w chwili odbioru zamówienia,
   • b. w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w serwisie systemów płatności.
  • 2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny serwisu potwierdzenia akceptacji transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych.
  • 3. Płatności on-line realizuje: serwis tpay.pl prowadzony przez firmę KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S.A ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357
 • 5. Reklamacje
  • 1. Reklamacje Użytkowników dotyczące produktu, zamówienia lub realizacji umowy winny być składane bezpośrednio do firmy z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych na stronie internetowej tlustaoliwa.pl.
  • 2. Po otrzymaniu reklamacji zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Firma potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Użytkownika na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.